• Projektowanie napowietrznych i kablowych linii WN, SN i nn,
  • projektowanie oświetlenia ulicznego,
  • rozwiązania indywidualne dla słupów linii SN,
  • obliczenia statyczne i dobór słupów,
  • projektowanie stacji transformatorowych SN/nn,
  • projektowanie i doradztwo w zakresie elektrowni fotowoltaicznych i wiatrowych.